მომხმარებლის დაცვა

მომხმარებლის დაცვა

ბანკის მხრიდან ხელშეკრულების რომელიმე პუნქტის დარღვევის, ან მომსახურებით უკმაყოფილების შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ დააფიქსიროთ პრეტენზია სატელეფონო წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით.

 • პრეტენზიის საატელეფონო არხით დასაფიქსირებლად, დაგვიკავშირდით Space-ის კონტაქტ ცენტრში, ნომერზე: +995 32 2 711711
 • ელექტორნული არხით პრეტენზიის დასაფიქსირებლად მოგვწერეთ hey@spacebank.ge ან დააფიქსირეთ სფეის ბანკის ვებ გვერდიდან.
 • პრეტენზიის სტანდარტული წერილობითი ფორმის შევსებით, თიბისის ფილიალებსა და სერვის ცენტრებში.

პრეტენზიასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ მომხმარებელს ეცნობება წერილობით ან/და კომუნიკაციის სხვა საშუალებით (სატელეფონო, ელექტრონული და სხვა.).თქვენთან შეთანხმებით ან პრეტენზიის დაფიქსირების არხის იდენტურად;

დაფიქსირებულ განაცხადს განიხილავს სფეისის მომხმარებელზე ზრუნვის გუნდი;

 • პრეტენზიის განხილვის მაქსიმალური ვადა განისაზღვრება განმცხადებლის მომართვისა და საჭიროების შემთხვევაში, მომხმარებლის იდენტიფიკაციიდან არაუგვიანეს ერთი თვის ვადისა.
 • საგადახდო მომსახურების შესახებ დაფიქსირებული საჩივრის /პრეტენზიის განხილვის ვადა განისაზღვრება საჩივრის /პრეტენზიის მიღებიდან არაუგვიანეს 20 სამუშაო დღისა (ხოლო განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში, არა უგვიანეს 55 სამუშაო დღისა).
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის ფარგლებში დაფიქსირებული განცხადების/პრეტენზიის განხილვის ვადა განისაზღვრება საჩივრის მიღებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა.

პრეტენზიის განხილვის პროცესთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ცხელ ხაზზე: +995 32 2 711 711
მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას გთხოვთ, გაეცნოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე და/ან ცხელ ხაზზე – +995 32 2 406 406  შეუკვეთე სფეის ბარათი

  პირდაპირ აპლიკაციიდან, 10 ლარად და ჩვენ ნებისმიერ ადგილას მოგიტანთ.

  სმს შეტყობინება გამოგზავნილია!

  დააჭირეთ მიღებულ ბმულს და გადმოწერეთ სფეისის აპლიკაცია.