ბარათი/სტიკერი

ტიპი Visa Classic
ვალუტა ლარი
მომსახურების საკომისიო უფასო
ბარათის დამზადება უფასო
სტიკერის დამზადება 10 ლარი
მოტანა უფასო
დაზიანებული/დაკარგული ბარათის თავიდან შეკვეთაა უფასო
დაზიანებული/დაკარგული სტიკერის თავიდან შეკვეთა 10 ლარი
ბანკომატიდან თანხის განაღდება:
თიბისი ბანკი, ვითიბი ბანკი, ხალიკ ბანკი, ბაზის ბანკი
უფასო
ბანკომატიდან თანხის განაღდება:
ლიბერთი ბანკი
0.7% მინ. 0.3 ლარი
სხვა ბანკის სერვის ცენტრში მდგარი ტერმინალის დახმარებით ნაღდი ფულის გამოტანა/მომსახურების საფასურის გადახდა 2.00% მინ. 6.00 ლარი
24 საათიანი განაღდების ლიმიტი ბანკომატებში 15,000 ლარი
კვირის განაღდების ლიმიტი ბანკომატებში 50,000 ლარი
გადახდის კვირის ლიმიტი 50,000 ლარი
გადარიცხვის საკომისიო 50 ლარის ჩათვლით უფასო
გადარიცხვის საკომისიო 50 ლარზე მეტი თანხის 90 თეთრი
სხვა ბანკის სერვის ცენტრში მდგარ ტერმინალზე მომსახურების საფასურის გადახდა 2.00% მინ. 6.00 ლარი

სესხი

საპროცენტო განაკვეთი წლიური 14.93%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი წლიური 16%-დან 49%-მდე
მინიმალური თანხა 100 ლარი
მაქსიმალური თანხა 50,000 ლარი
ვალუტა ლარი
მინიმალური ვადა 1 (ერთი) თვე
მაქსიმალური ვადა 48 (ორმოცდარვა) თვე
გაცემის საკომისიო უფასო
პირგასამტეხლო წინასწარ დაფარვაზე უფასო
საკრედიტო ბიუროში გადამოწმების საკომისიო უფასო
უზრუნველყოფა არ მოითხოვება
პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებაზე ვადაგადაცილებული ძირი თანხის 0.15% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
შემოსავლის მინიმალური ოდენობა 200 ლარი

განვადება

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი (3 თვიანი განვადების შემთხვევაში) წლიური 0%
საპროცენტო განაკვეთი (სტანდარტული განვადების შემთხვევაში) 25.74%, 30.39%, 37.74%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი (სტანდარტული განვადების შემთხვევაში) 29%, 35%, 45%
მინიმალური თანხა 100 ლარი
მაქსიმალური თანხა 25,000 ლარი
ვალუტა ლარი
მინიმალური ვადა 3 (სამი) თვე
მაქსიმალური ვადა 48 (ორმოცდარვა) თვე
გაცემის საკომისიო უფასო
პირგასამტეხლო წინასწარ დაფარვაზე უფასო
საკრედიტო ბიუროში გადამოწმების საკომისიო უფასო
უზრუნველყოფა არ მოითხოვება
პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებაზე ვადაგადაცილებული ძირი თანხის 0.15% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
შემოსავლის მინიმალური ოდენობა 200 ლარი

მობილურის ნომრით და ბარათებს შორის გადარიცხვა

გადარიცხვა ნებისმიერი ბანკიდან სფეისზე უფასო
გადარიცხვა ნებისმიერი ბანკიდან სხვა ბანკზე 1%, მაქსიმუმ 1₾
გადარიცხვის ერთჯერადი ლიმიტი რეგისტრირებული მომხმარებლისთვის 1500 ლარი
გადარიცხვის დღიური ლიმიტი რეგისტრირებული მომხმარებლისთვის 5000 ლარი
გადარიცხვის ერთჯერადი ლიმიტი ვერიფიცირებული მომხმარებლისთვის 50 ლარი
გადარიცხვის დღიური ლიმიტი ვერიფიცირებული მომხმარებლისთვის 200 ლარი

ანგარიშის ნომრით გადარიცხვა

გადარიცხვა ნებისმიერი ბანკიდან სფეისზე უფასო
გადარიცხვა ნებისმიერი ბანკიდან თიბისიზე უფასო
გადარიცხვა ნებისმიერი ბანკიდან სხვა ბანკზე 0.05%, მინიმუმ 0.5₾
გადარიცხვის ერთჯერადი ლიმიტი 25,000 ლარი
გადარიცხვის თვიური ლიმიტი 100,000 ლარი

ბმულით გადარიცხვა

ნებისმიერი გადარიცხვა 1%, მაქსიმუმ 1 ₾

გადახდები

მობილური ბალანსის შევსება უფასო
კომუნალური გადასახადების გადახდა უფასო

ყულაბები

ყულაბის ტიპი მოთხოვნამდე
ვალუტა ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი 7.5%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 7.76%
ანგარიშის გახსნა უფასო
თანხის გატანა სფეის ანგარიშზე უფასო
განაღდება ყულაბიდან 0.2% (იმ შემთხვევაში თუ მომსახურების ტარიფებთან დაკავშირებით არ არსებობს ბანკს და კლიენტს შორის სხვა შეთანხმება)
მომსახურების საკომისიო 0 ლარი
სარგებლის მიღება ყოველი თვის პირველ რიცხვში
მოთხოვნა სარგებლის მიღებისთვის 0₾ - ზე მეტი ანგარიშზე
თანხის შეტანა/გატანა შეუზღუდავი
ყულაბაზე გადარიცხვის ერთჯერადი ლიმიტი 25 000 ლარი