აირჩიე შენი
საახალწლო საჩუქარი

 16 – 31 დეკემბრის ჩათვლით

 

 გადაიხადე ყველაზე მეტჯერ სფეისის ბარათებით

 

 მოხვდი 10 ლიდერს შორის

 

 აირჩიე, ფიზიკური საჩუქარი გირჩევნია თუ ფული?

 

  მიიღე აპლიკაციის გადმოსაწერი ბმული სმს-ით

  როგორ მოვიგო?

  31 დეკემბრის ჩათვლით, გადაიხადე მინიმუმ 5₾ ნებისმიერი სფეის ბარათით,
  ყველაზე მეტჯერ და ამ ტრანზაქციების რაოდენობით, მოხვდი 10 ლიდერს შორის.


  თვალი ადევნე შენი და ლიდერების მიმდინარე შედეგებს, სფეის აპლიკაციის სთორიში

  31 დეკემბრის ჩათვლით, გადაიხადე მინიმუმ 5₾ ნებისმიერი სფეის ბარათით,
  ყველაზე მეტჯერ და ამ ტრანზაქციების რაოდენობით, მოხვდი 10 ლიდერს შორის.

  თავად აირჩიე, რა გინდა საჩუქრად

  პრიზები ადგილების მიხედვით

  *ტექნიკის მოდელების ფერი პირობითია და შეიძლება შეიცვალოს

  როდის და როგორ მივიღებ საჩუქარს? 

   10 იანვრამდე დაგიკავშირდებით და გავიგებთ, ფიზიკური საჩუქარი გირჩევნია თუ ფულადი?

   

   თანხა 5 სამუშაო დღეში ჩაგერიცხება სფეის ანგარიშზე. ფიზიკურ საჩუქარს კი 10 სამუშაო დღეში მოგიტანს პილოტი

   

   მოხვდი 10 ლიდერს შორის

   

   აირჩიე, ფიზიკური საჩუქარი გირჩევნია თუ ფული?

   

  გაითვალისწინე: 

   ტრანზაქციად ჩაგეთვლება მხოლოდ pos ტერმინალზე და ელ.კომერციაში გადახდა.

   

   ტრანზაქციად არ ითვლება სფეის აპლიკაციით ან სხვა საბანკო ციფრული პლატფორმით (მაგ.: tbcpay.ge, bogpay.ge და ა.შ) კომუნალურებისა და სხვა სერვისების გადახდა. ასევე, ბანკომატით სარგებლობა და აზარტულ თამაშებში გადახდა.

   

   დოლარის ან ევროს ციფრული ბარათებით გადახდისას, ტრანზაქციის მინიმალური მოცულობაა 5 ევრო და 5 დოლარი.

   

   გაუქმებულ გადახდებს ტრანზაქციებში არ გავითვალისწინებთ

   

   ერთნაირი რაოდენობის ტრანზაქციებისას, პრიორიტეტი მიენიჭება მას, ვისაც უფრო ადრე დაუფიქსირდება ბოლო გადახდა

   

   თუ გამარჯვებულს, 30 კალენდარული დღის განმავლობაში ვერ დავუკავშირდით, ან დაკავშირებიდან 15 კალენდარულ დღეში, ის ვერ ჩაიბარებს საჩუქარს, პრიზი შემდეგ სფეისელს გადაეცემა

   

   თუ შენს მიერ შესრულებული ტრანზაქციები დაიდენტიფიცირდება როგორც არაბუნებრივი/არაკეთილსინდისიერი, შესაძლოა, რომ გავაბათილოთ ისინი ან მოვახდინოთ შენი დისკვალიფიკაცია

   

  აირჩიე შენი
  საახალწლო საჩუქარი

   16 – 31 დეკემბრის ჩათვლით

   

   გადაიხადე ყველაზე მეტჯერ სფეისის ბარათებით

   

   მოხვდი 10 ლიდერს შორის

   

   აირჩიე, ფიზიკური საჩუქარი გირჩევნია თუ ფული?

   

   მიიღე აპლიკაციის გადმოსაწერი ბმული სმს-ით

   როგორ მოვიგო?

   31 დეკემბრის ჩათვლით, გადაიხადე მინიმუმ 5₾ ნებისმიერი სფეის ბარათით,
   ყველაზე მეტჯერ და ამ ტრანზაქციების რაოდენობით, მოხვდი 10 ლიდერს შორის.


   თვალი ადევნე შენი და ლიდერების მიმდინარე შედეგებს, სფეის აპლიკაციის სთორიში

   თავად აირჩიე, რა გინდა საჩუქრად

   პრიზები ადგილების მიხედვით

   როდის და როგორ მივიღებ საჩუქარს? 

    10 იანვრამდე დაგიკავშირდებით და გავიგებთ, ფიზიკური საჩუქარი გირჩევნია თუ ფულადი?

    

    თანხა 5 სამუშაო დღეში ჩაგერიცხება სფეის ანგარიშზე. ფიზიკურ საჩუქარს კი 10 სამუშაო დღეში მოგიტანს პილოტი

    

    მოხვდი 10 ლიდერს შორის

    

    აირჩიე, ფიზიკური საჩუქარი გირჩევნია თუ ფული?

    

   გაითვალისწინე: 

    ტრანზაქციად ჩაგეთვლება მხოლოდ pos ტერმინალზე და ელ.კომერციაში გადახდა.


    ტრანზაქციად არ ითვლება სფეის აპლიკაციით ან სხვა საბანკო ციფრული პლატფორმით (მაგ.: tbcpay.ge, bogpay.ge და ა.შ) კომუნალურებისა და სხვა სერვისების გადახდა. ასევე, ბანკომატით სარგებლობა და აზარტულ თამაშებში გადახდა.


    დოლარის ან ევროს ციფრული ბარათებით გადახდისას, ტრანზაქციის მინიმალური მოცულობაა 5 ევრო და 5 დოლარი.

    

    გაუქმებულ გადახდებს ტრანზაქციებში არ გავითვალისწინებთ

    

    ერთნაირი რაოდენობის ტრანზაქციებისას, პრიორიტეტი მიენიჭება მას, ვისაც უფრო ადრე დაუფიქსირდება ბოლო გადახდა

    

    თუ გამარჯვებულს, 30 კალენდარული დღის განმავლობაში ვერ დავუკავშირდით, ან დაკავშირებიდან 15 კალენდარულ დღეში, ის ვერ ჩაიბარებს საჩუქარს, პრიზი შემდეგ სფეისელს გადაეცემა

    

    თუ შენს მიერ შესრულებული ტრანზაქციები დაიდენტიფიცირდება როგორც არაბუნებრივი/ არაკეთილსინდისიერი, შესაძლოა, რომ გავაბათილოთ ისინი ან მოვახდინოთ შენი დისკვალიფიკაცია

   © 2022. ყველა უფლება დაცულია.