ტარიფები

ტიპი
Visa Classic
ბარათის ვადა
4 წელი
ვალუტა
ლარი
მომსახურების საკომისიო
უფასო
ბარათის დამზადება
10₾
მოტანა
უფასო
დაზიანებული/დაკარგული/ვადაგასული ბარათის განახლება
10₾
*თუ შენ მიერ შეკვეთილ/განახლებულ სფეის ბარათს 3 თვის განმავლობაში ვერ ჩაიბარებ, ის გაუქმდება და განადგურდება უსაფრთხოების მიზნით
ბანკომატიდან თანხის განაღდება: თიბისი ბანკი, ვითიბი ბანკი, ხალიკ ბანკი, ბაზის ბანკი
უფასო
ბანკომატიდან თანხის განაღდება: ლიბერთი ბანკი
0.7% მინ. 0.3 ლარი
ბანკომატიდან თანხის განაღდება: Apple Pay
0.2%, მინ. 0.2 ლარი
ბანკომატიდან თანხის განაღდება: სხვა ბანკის ბანკომატები
2.00% მინ. 6.00 ლარი
24 საათიანი განაღდების ლიმიტი ბანკომატებში
15,000 ლარი
კვირის განაღდების ლიმიტი ბანკომატებში
50,000 ლარი
გადახდის კვირის ლიმიტი
50,000 ლარი
გადარიცხვა ნებისმიერი ბანკის ბარათიდან სფეის ბარათზე
უფასო
გადარიცხვა ნებისმიერი ბანკის ბარათიდან ნებისმიერი ბანკის ბარათზე, გარდა სფეისისა
1% მაქსიმუმ 1 ლარი
*ბარათებს შორის გადარიცხვის დროს გაითვალისწინეთ - სფეის აპლიკაციაში შენს მიერ დამატებულ ზოგიერთ სხვა ბანკის ბარათს (მაგ.საკრედიტო ტიპის), შესაძლებელია, ჰქონდეს მომსახურე ბანკის მხრიდან გადარიცხვის სხვა პირობები - „გადარიცხვის დამატებითი საკომისიო“. შესაბამისად, გირჩევთ, მსგავსი დეტალები დააზუსტო მომსახურე ბანკთან ტრანზაქციის განხორციელებამდე
სხვა ბანკის სერვის ცენტრში მდგარ ტერმინალზე მომსახურების საფასურის გადახდა
2.00% მინ. 6.00 ლარი
ტიპი
Digital Visa Classic
ბარათის ვადა
4 წელი
ბარათის შეკვეთა / გააქტიურება
უფასო
მომსახურების საკომისიო
უფასო
ლარის ციფრული ბარათი
კომუნალურების გადახდა (გარდა ენერგო-პრო ჯორჯია-სი)
უფასო
მობილური ბალანსის შევსება
უფასო
გადარიცხვა სფეისიდან სფეისზე
უფასო
გადარიცხვა სხვა ბანკებიდან სფეისზე
უფასო
გადარიცხვა ანგარიშის ნომრით სფეისზე
უფასო
გადარიცხვა ანგარიშის ნომრით თიბისიზე
უფასო
თანხის განაღდება თიბისის ბანკომატებიდან (Apple Pay, TBC Wallet)
0.2%, მინ 0.2 ₾
გადარიცხვა ანგარიშის ნომრით სხვა ბანკებზე
0.05% მინ. 0.5 ₾ მაქს 2ლ
გადარიცხვა სფეისიდან სხვა ბანკებზე
1% მაქს. 1 ₾
Გადარიცხვა სხვა ბანკებიდან სხვა ბანკებზე
1% მაქს. 1 ₾
გადარიცხვის მაქსიმალური ერთჯერადი ლიმიტი
1500 ₾
სხვა ბანკის სერვის ცენტრში მდგარ ტერმინალზე მომსახურების საფასურის გადახდა
2% მინ. 6.00 ₾
დღის განაღდების ლიმიტი ბანკომატებში.
5000 ₾
შესყიდვის დღიური ლიმიტი (ონლაინ გადახდა, პოს-ტერმინალით გადახდა)
5000 ₾
*ენერგო - პრო ჯორჯია
მინ. 0.5₾
დოლარის ციფრული ბარათი
ონლაინ შესყიდვის დღიური ლიმიტი
5000 USD
პოს-ტერმინალზე გადახდის დღიური ლიმიტი (Apple Pay, TBC Wallet)
5000 USD
სფეისის ლარის ციფრულ ან ფიზიკურ ბარათზე კონვერტაციის მაქსიმალური ერთჯერადი ლიმიტი
1500 USD
თანხის განაღდება მხოლოდ თიბისის ბანკომატებიდან (Apple Pay, TBC Wallet)
0.2%, მინ 0.2 USD
სხვა ბანკის დოლარის ანგარიშიდან, ანგარიშის ნომრით გადმორიცხვა
ევროს ციფრული ბარათი
ონლაინ შესყიდვის დღიური ლიმიტი
5000 EUR
პოს-ტერმინალზე გადახდის დღიური ლიმიტი (Apple Pay, TBC Wallet)
5000 EUR
სფეისის ლარის ციფრულ ან ფიზიკურ ბარათზე კონვერტაციის მაქსიმალური ერთჯერადი ლიმიტი
1500 EUR
თანხის განაღდება მხოლოდ თიბისის ბანკომატებიდან (Apple Pay, TBC Wallet)
0.2%, მინ 0.2 EUR
სხვა ბანკის ევროს ანგარიშიდან, ანგარიშის ნომრით გადმორიცხვა
*გაითავლისწინე, ამ ეტაპზე მხოლოდ ლარის ციფრული ბარათიდან შეძლებ თანხის გადარიცხვას
საპროცენტო განაკვეთი
წლიური 14.93%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
წლიური 16%-დან 50%-მდე
მინიმალური თანხა
100 ლარი
მაქსიმალური თანხა
50,000 ლარი
ვალუტა
ლარი
მინიმალური ვადა
1 (ერთი) თვე
მაქსიმალური ვადა
48 (ორმოცდარვა) თვე
გაცემის საკომისიო
უფასო
პირგასამტეხლო წინასწარ დაფარვაზე
უფასო
საკრედიტო ბიუროში გადამოწმების საკომისიო
უფასო
უზრუნველყოფა
არ მოითხოვება
პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებაზე
ვადაგადაცილებული ძირი თანხის 0.27% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
შემოსავლის მინიმალური ოდენობა
200 ლარი
საპროცენტო განაკვეთი
წლიური 14.93%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
წლიური 16%-დან 50%-მდე
მინიმალური თანხა
100 ლარი
მაქსიმალური თანხა
50,000 ლარი
ვალუტა
ლარი
მინიმალური ვადა
1 (ერთი) თვე
მაქსიმალური ვადა
48 (ორმოცდარვა) თვე
გაცემის საკომისიო
უფასო
პირგასამტეხლო წინასწარ დაფარვაზე
უფასო
საკრედიტო ბიუროში გადამოწმების საკომისიო
უფასო
უზრუნველყოფა
არ მოითხოვება
პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებაზე
ვადაგადაცილებული ძირი თანხის 0.15% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
შემოსავლის მინიმალური ოდენობა
200 ლარი
საპროცენტო განაკვეთი (სტანდარტული განვადების შემთხვევაში)
25.74%, 30.39%, 37.74%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი (სტანდარტული განვადების შემთხვევაში)
29%, 35%, 45%
მინიმალური თანხა
100 ლარი
მაქსიმალური თანხა
25,000 ლარი
ვალუტა
ლარი
მინიმალური ვადა
3 (სამი) თვე
მაქსიმალური ვადა
48 (ორმოცდარვა) თვე
გაცემის საკომისიო
უფასო
პირგასამტეხლო წინასწარ დაფარვაზე
უფასო
საკრედიტო ბიუროში გადამოწმების საკომისიო
უფასო
უზრუნველყოფა
არ მოითხოვება
პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებაზე
ვადაგადაცილებული ძირი თანხის 0.27% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
შემოსავლის მინიმალური ოდენობა
200 ლარი
ნებისმიერი ბანკის ბარათიდან სფეის ანგარიშზე
უფასო
ნებისმიერი ბანკის ბარათიდან ნებისმიერი ბანკის ბარათზე, გარდა სფეისისა
1% მაქსიმუმ 1 ლარი
რეგისტრირებული მომხმარებლისთვის გადარიცხვის ერთჯერადი ლიმიტი
1500 ლარი
რეგისტრირებული მომხმარებლისთვის გადარიცხვის დღიური ლიმიტი
5000 ლარი
არარეგისტრირებული მომხმარებლისთვის გადარიცხვის ერთჯერადი ლიმიტი
50 ლარი
არარეგისტრირებული მომხმარებლისთვის გადარიცხვის დღიური ლიმიტი
200 ლარი
გადარიცხვა სფეისიდან სფეისის ანგარიშზე
უფასო
გადარიცხვა სფეისიდან თიბისი ბანკის ანგარიშზე
უფასო
გადარიცხვა სფეისიდან სხვა ბანკის ანგარიშზე
0.05% მინ 0.5ლ მაქს 2ლ
გადარიცხვის ერთჯერადი ლიმიტი
25,000 ლარი
გადარიცხვის თვიური ლიმიტი
100,000 ლარი
ნებისმიერი ბანკიდან ნებისმიერ ბანკში
1 % , მაქსიმუმ 1 ლარი
ყულაბის ტიპი
მოთხოვნამდე
ვალუტა
ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი
7.5%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
7.76%
ანგარიშის გახსნა
უფასო
თანხის გატანა სფეის ანგარიშზე
უფასო
განაღდება ყულაბიდან (იმ შემთხვევაში თუ მომსახურების ტარიფებთან დაკავშირებით არ არსებობს ბანკს და კლიენტს შორის სხვა შეთანხმება)
0.2%
მომსახურების საკომისიო
0 ლარი
სარგებლის მიღება
ყოველი თვის პირველ რიცხვში
მოთხოვნა სარგებლის მიღებისთვის
0₾ - ზე მეტი ანგარიშზე
თანხის შეტანა/გატანა
შეუზღუდავი
ყულაბაზე გადარიცხვის ერთჯერადი ლიმიტი
25 000 ლარი
მობილური ბალანსის შევსება
უფასო
კომუნალური გადასახადების გადახდა
უფასო
*ერთადერთი გამონაკლისია ენერგო პრო, რომლის საკომისიოც სამწუხაროდ არ არის ჩვენზე დამოკიდებული

შეუკვეთე სფეის ბარათი

პირდაპირ აპლიკაციიდან, 10 ლარად და ჩვენ ნებისმიერ ადგილას მოგიტანთ.

სმს შეტყობინება გამოგზავნილია!

დააჭირეთ მიღებულ ბმულს და გადმოწერეთ სფეისის აპლიკაცია.