ტარიფები

ტიპი
ციფრული ვიზა კლასიკი
ვალუტა
დოლარი, ევრო, ლარი
ბარათის ვადა
4 წელი
ბარათის შეკვეთა
უფასო
ბარათის გააქტიურება
უფასო
მომსახურების საკომისიო
უფასო
ლარის ციფრული ბარათი
თანხის განაღდება თიბისის ბანკომატებიდან (Apple Pay, TBC Wallet)
0.2%, მინ 0.2 ₾
კომუნალურების გადახდა (გარდა ენერგო-პრო ჯორჯია-სი)
უფასო
მობილური ბალანსის შევსება
უფასო
გადარიცხვა სფეისიდან სფეისზე
უფასო
გადარიცხვა სხვა ბანკებიდან სფეისზე
უფასო
გადარიცხვა ანგარიშის ნომრით სფეისზე
უფასო
გადარიცხვა ანგარიშის ნომრით თიბისიზე
უფასო
გადარიცხვა ანგარიშის ნომრით სხვა ბანკებზე
0.05% მინ. 0.5 ₾
გადარიცხვა სფეისიდან სხვა ბანკებზე
1% მაქს. 1 ₾
გადარიცხვის მაქსიმალური ერთჯერადი ლიმიტი
1500 ₾
სხვა ბანკის სერვის ცენტრში მდგარ ტერმინალზე მომსახურების საფასურის გადახდა
2% მინ. 6.00 ₾
დღის განაღდების ლიმიტი ბანკომატში
5000 ₾
შესყიდვის დღიური ლიმიტი (ონლაინ გადახდა, პოს-ტერმინალით გადახდა)
5000 ₾
*ენერგო - პრო ჯორჯია
მინ. 0.5 ₾
დოლარის და ევროს ციფრული ბარათები
ონლაინ შესყიდვის დღიური ლიმიტი
5000 USD/EUR
პოს-ტერმინალზე გადახდის დღიური ლიმიტი (Apple Pay, TBC Wallet)
5000 USD/EUR
კონვერტაციის მიზნით, სფეისის ლარის ციფრულ ან ფიზიკურ ბარათზე გადარიცხვის მაქსიმალური ერთჯერადი ლიმიტი
1500 USD/EUR
თანხის განაღდება მხოლოდ თიბისის ბანკომატებიდან (Apple Pay, TBC Wallet)
0.2%, მინ 0.2 USD/EUR
თანხის შეტანა სფეისის ლარის ანგარიშიდან, კონვერტაციის გზით
✓                  
სხვა ბანკის შესაბამისი ვალუტის ანგარიშიდან, ანგარიშის ნომრით გადმორიცხვა
✓                  
გაითვალისწინე, ამ ეტაპზე, მხოლოდ ლარის ციფრული ბარათიდან არის თანხის სხვა ბანკში გადარიცხვა შესაძლებელი.
ტიპი
Visa Classic
ვალუტა
ლარი
მომსახურების საკომისიო
უფასო
ბარათის დამზადება
უფასო
მოტანა
უფასო
დაზიანებული/დაკარგული ბარათის აღდგენა
უფასო
ბანკომატიდან თანხის განაღდება: თიბისი ბანკი, ვითიბი ბანკი, ხალიკ ბანკი, ბაზის ბანკი
უფასო
ბანკომატიდან თანხის განაღდება: ლიბერთი ბანკი
0.7% მინ. 0.3 ლარი
ბანკომატიდან თანხის განაღდება: Apple Pay
0.2%, მინ. 0.2 ლარი
ბანკომატიდან თანხის განაღდება: სხვა ბანკის ბანკომატები
2.00% მინ. 6.00 ლარი
24 საათიანი განაღდების ლიმიტი ბანკომატებში
15,000 ლარი
კვირის განაღდების ლიმიტი ბანკომატებში
50,000 ლარი
გადახდის კვირის ლიმიტი
50,000 ლარი
ნებისმიერი ბანკის ბარათიდან სფეის ბარათზე
უფასო
ნებისმიერი ბანკის ბარათიდან ნებისმიერი ბანკის ბარათზე, გარდა სფეისისა
1% მაქსიმუმ 1 ლარი
სხვა ბანკის სერვის ცენტრში მდგარ ტერმინალზე მომსახურების საფასურის გადახდა
2.00% მინ. 6.00 ლარი
საპროცენტო განაკვეთი
წლიური 14.93%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
წლიური 16%-დან 49%-მდე
მინიმალური თანხა
100 ლარი
მაქსიმალური თანხა
50,000 ლარი
ვალუტა
ლარი
მინიმალური ვადა
1 (ერთი) თვე
მაქსიმალური ვადა
48 (ორმოცდარვა) თვე
გაცემის საკომისიო
უფასო
პირგასამტეხლო წინასწარ დაფარვაზე
უფასო
საკრედიტო ბიუროში გადამოწმების საკომისიო
უფასო
უზრუნველყოფა
არ მოითხოვება
პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებაზე
ვადაგადაცილებული ძირი თანხის 0.15% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
შემოსავლის მინიმალური ოდენობა
200 ლარი
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი (3 თვიანი განვადების შემთხვევაში)
წლიური 0%
საპროცენტო განაკვეთი (სტანდარტული განვადების შემთხვევაში)
25.74%, 30.39%, 37.74%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი (სტანდარტული განვადების შემთხვევაში)
29%, 35%, 45%
მინიმალური თანხა
100 ლარი
მაქსიმალური თანხა
25,000 ლარი
ვალუტა
ლარი
მინიმალური ვადა
3 (სამი) თვე
მაქსიმალური ვადა
48 (ორმოცდარვა) თვე
გაცემის საკომისიო
უფასო
პირგასამტეხლო წინასწარ დაფარვაზე
უფასო
საკრედიტო ბიუროში გადამოწმების საკომისიო
უფასო
უზრუნველყოფა
არ მოითხოვება
პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებაზე
ვადაგადაცილებული ძირი თანხის 0.15% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
შემოსავლის მინიმალური ოდენობა
200 ლარი
ნებისმიერი ბანკის ბარათიდან სფეის ანგარიშზე
უფასო
ნებისმიერი ბანკის ბარათიდან ნებისმიერი ბანკის ბარათზე, გარდა სფეისისა
1% მაქსიმუმ 1 ლარი
რეგისტრირებული მომხმარებლისთვის გადარიცხვის ერთჯერადი ლიმიტი
1500 ლარი
რეგისტრირებული მომხმარებლისთვის გადარიცხვის დღიური ლიმიტი
5000 ლარი
არარეგისტრირებული მომხმარებლისთვის გადარიცხვის ერთჯერადი ლიმიტი
50 ლარი
არარეგისტრირებული მომხმარებლისთვის გადარიცხვის დღიური ლიმიტი
200 ლარი
გადარიცხვა სფეისიდან სფეისის ანგარიშზე უფასო
უფასო
გადარიცხვა სფეისიდან თიბისი ბანკის ანგარიშზე
უფასო
გადარიცხვა სფეისიდან სხვა ბანკის ანგარიშზე
0.05% მინ 0.50 ლ
გადარიცხვის ერთჯერადი ლიმიტი
25,000 ლარი
გადარიცხვის თვიური ლიმიტი
100,000 ლარი
ყულაბის ტიპი
მოთხოვნამდე
ვალუტა
ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი
7.5%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
7.76%
ანგარიშის გახსნა
უფასო
თანხის გატანა სფეის ანგარიშზე
უფასო
განაღდება ყულაბიდან
0.2% (იმ შემთხვევაში თუ მომსახურების ტარიფებთან დაკავშირებით არ არსებობს ბანკს და კლიენტს შორის სხვა შეთანხმება)
მომსახურების საკომისიო
0 ლარი
სარგებლის მიღება
ყოველი თვის პირველ რიცხვში
მოთხოვნა სარგებლის მიღებისთვის
0₾ - ზე მეტი ანგარიშზე
თანხის შეტანა/გატანა
შეუზღუდავი
ყულაბაზე გადარიცხვის ერთჯერადი ლიმიტი
25 000 ლარი
მობილური ბალანსის შევსება
უფასო
კომუნალური გადასახადების გადახდა
უფასო
*ერთადერთი გამონაკლისია ენერგო პრო, რომლის საკომისიოც სამწუხაროდ არ არის ჩვენზე დამოკიდებული
ნებისმიერი ბანკიდან ნებისმიერ ბანკში
1 % , მაქსიმუმ 1 ლარი

შეუკვეთე სფეის ბარათი

მიიღე ბარათი სრულიად უფასოდ, ნებისმიერ ადგილას.

სმს შეტყობინება გამოგზავნილია!

დააჭირეთ მიღებულ ბმულს და გადმოწერეთ სფეისის აპლიკაცია.